Banner
Home
Proeftuin
Programma
Vereniging
Contact 

Mede ondersteund door:
Prov. Drenthe

3D Metaal printen
3D printen met metaal maakt momenteel een grote ontwikkeling door. 3D metaal printen heeft de komende jaren in veel sectoren grote impact.

Vanaf begin 2016 is een groep ondernemers in de maakindustrie, uit Noord Nederland, meerdere keren bijeen geweest om zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van 3D metaal printen. Workshops en meerdere bedrijfsbezoeken werden georganiseerd o.a. naar het Fraunhofer Instituut in Aachen, Xilloc in Geleen en de NLR in Marknesse en Revamo in Meppel

Om meer structuur te krijgen is medio 2017 de Vereniging Kenniscluster 3D Metaalprinten opgericht.

Het bestuur wordt gevormd door Roelof Vedder Revamo, voorzitter, Johan Pragt NOVA Astron, Penningmeester en  Mathieu Verhoogt Bekaert, secretaris.

Doel van Cluster
Doelstelling van de vereniging is kennis op 3D metaal printen binnen te halen op het gebied van 3D ontwerp/design, materiaal, productieprocessen, nabehandeling en businessmodellen. Nieuwe ontwikkelingen volgen, kennis hierover verspreiden en trainen/opleiden op het gebied van 3D ontwerp en design. In samenwerking met Noordelijke bedrijven en kennisinstellingen de kansen voor de toekomst met 3D metaal print technologie vergroten en nieuwe business ontwikkelen. De bedrijven werken nauw samen, ontwikkelen en innoveren om zo tot  kansen met 3D metaal print toepassingen te komen